Zřizovatelem Linky důvěry Liberec je Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, p.o.

Linka důvěry zahájila svou činnost o půlnoci 15. března 1992. Toho roku vznikla jako pátá linka důvěry v České republice a první v kraji.

Posláním Linky důvěry Liberec je poskytovat Telefonickou krizovou pomoc (dle zák. 108/2006 Sb.) na přechodnou dobu osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví či života nebo jiné obtížné životní situaci, kterou dočasně nemohou řešit vlastními silami.


Cílem služeb je:

 • stabilizace stavu uživatele a snížení nebezpečí prohloubení krize
 • zeslabení akutní krize, ve které se uživatel nachází
 • nalezení podpůrných mechanismů v přirozeném prostředí uživatele
 • propracování blízké budoucnosti
 • předání informací o navazujících službách
 • v případě potřeby dlouhodobá podpora uživatele, provázení při chronických krizích
 • ochrana života a zdraví uživatele

Cílová skupina

Cílovou skupinou Linky důvěry Liberec jsou lidé, kteří jsou v krizi nebo v situaci, kterou prožívají jako zátěžovou, nepříznivou, ohrožující a nemohou ji zvládnout vlastními silami.

Lidé, kteří chtějí zůstat v anonymitě nebo potřebují okamžitou a nepřetržitou dostupnost služby.

Služba je poskytována bez ohledu na věk.

Základní rozdělení volajících:

 • volající v akutní krizi
 • dlouhodobě opakovaně volající

S čím se na nás můžete obrátit?

 • prožíváte stres, psychické vyčerpání, samotu, úzkost a depresi, psychickou krizi či fyzické onemocnění
 • zažíváte problémy v mezilidských vztazích (partnerské, manželské nebo rodinné krize, nevěry, rozchody, rozvody, mezigenerační vztahy, vztahy na pracovišti, se sousedy apod.)
 • jste ohrožení trestnou činností (domácím násilím, týráním, zneužíváním nebo šikanou)
 • máte prožité trauma (tragické úmrtí blízké osoby, znásilnění, přepadení, dopravní nehoda apod.)
 • tíží vás sociální situace (bytová, finanční tíseň, dluhy a exekuce)
 • máte sebevražedné myšlenky, myšlenky na smrt, sebepoškozování nebo jste se pokusili o sebevraždu
 • vy nebo někdo ve vašem okolí trpí závislostí (alkohol, drogy, hráčství)
 • řešíte téma nemoci, umírání a smrti vlastní nebo blízkého člověka