Cílová skupina

Cílová skupina

Cílovou skupinou Linky důvěry Liberec jsou uživatelé, kteří se ocitli v krizi nebo v situaci, kterou prožívají jako zátěžovou, nepříznivou, ohrožující se sníženou schopností vlastními silami nebo z vlastních zdrojů zvládnout sami v potřebném čase.Uživatelé, kteří chtějí zůstat v anonymitě nebo potřebují okamžitou a nepřetržitou dostupnost služby.

Služba je poskytována bez ohledu na věk.

 

Cílem služeb Linky důvěry Liberec je zeslabení akutní krize, ve které se uživatel nachází, propracování blízké budoucnosti, předání informací o navazujících službách, zplnomocnění uživatele, aby jednal na základě vlastního rozhodnutí, nalezení podpůrných mechanismů v přirozeném prostředí uživatele, v případě potřeby dlouhodobá podpora uživatele (opakovaně volající uživatelé).  Telefonický hovor se odvíjí od přání uživatele v souladu s tím, jaké služby Linka důvěry Liberec nabízí. Další postup je plánován uživatelem na základě jeho objednávky.