Přikládáme několik zajímavých publikací ze života lidí, kteří například žijí s duševní poruchou nebo se museli potýkat se závislostí svou, svého dítěte, zažili domácí násilí nebo se museli smířit s tím, že jsou pedofilové. Naleznete zde také silná díla o sexuálním zneužívání dětí nebo jejich týrání. Můžete se také podívat na svět očima dítěte s autismem skrze tuto knihu.

Připojili jsme také čtivé kousky z odborné sféry pro ty, kteří mají zájem dané problematice více rozumět nebo je třeba jen zajímá.

Na čtení této literatury si určitě udělejte čas a pohodlí, nejsou to odpočinková díla, naopak umožňují čtenáři hluboký a emoční vhled do situací s problematikou, kterou se knížky konkrétně zabývají.

Trauma

Trauma  Pamet-a-trauma Probuzeni-tygra-lecba-traumatu

Autor srozumitelně popisuje symptomy traumatu a kroky, které je třeba podniknout k jejich léčení. Vše popsal ve třech svých knihách.

Trauma často vzniká následkem zdánlivě běžných zážitků a zkušeností. Knihy jsou průvodcem, který vás zavede do světa téměř nepostřehnutelných, ale velmi mocných impulsů, jež řídí naše reakce na zdrcující životní události.

Knihy nabízí nový, optimistický pohled na trauma. Pohlíží na "lidské zvíře" jako na jedinečnou bytost obdařenou instinktivní schopností léčit se a myslícím duchem, který dokáže tuto vrozenou schopnost zapřáhnout a využít.

Násilí doma, na pracovišti, ve škole

  TyranaNasili_ve_skole-a-jak-mu-celitSarmanti-nasilnici

Týraná je autobiografický příběh úspěšné ženy, která zažila domácí násilí. Velmi silný příběh autorka v závěru knihy doplňuje zajímavými reflexemi. Přemýšlí o tom, proč si za muže vybrala právě násilníka, a vzpomíná na to, jak se jejich vztah vyvíjel. Objevuje momenty, které mohly posloužit jako varovné známky toho, co se bude dít, a popisuje uzavřený kruh „láska-naděje-strach“, který je charakteristický pro domácí násilí.

Násilí ve škole a jak mu čelit je jedna z mnoha knih, které se zabývají šikanou jak jí rozpoznat, jak jí čelit a řešit.

Šarmantní násilník je kniha se skutečnými příběhy z pohledu psychologa - antimobbingového poradce. Základ tak tvoří 10 kazuistik, které autor komentuje a vysvětluje. Nakonec se publikace zabývá konceptem důstojné práce, tématem psychického násilí na pracovišti.

Závislosti

Jak_prekonat_hazard Wag48173b_ja_hraat Bmid_online-zavislosti-jyy-274942 Paradox Ze-zavisloti-do-nezavisloti  Zustan-strizlivy  Matka-davida-s- Fetak

Jan Jílek a Karel Nešpor jsou dva známí autoři, kteří oba mají i svůj web a další zajímavé publikace. Nešpor čerpá ze své odborné letité praxe a Jílek z vlastní i terapeutické zkušenosti.

Knížky Ze závislosti do nezávislosti a Matka Davida S. narozeného 3. července 1959 jsou určené spíše pro rodiče a rodinné příslušníky, kteří se potýkají se závislostí svého dítěte nebo jiného člena rodiny.

Knížky Paradox abstinence, Zůstat střízlivý jsou určitě zdrojem inspirace a podpory při abstinenci krátkodobé či dlouhodobé. V knihách se dá nalézt motivace k tomu přestat s drogami či alkoholem u člověka, který už je nalomený k tomu se svou závislostí něco dělat.

Feťák je autobiografické dílo o vztahu k drogám. Burroughs se snaží přiblížit prostředí a společnost, ve kterém se drogově závislí lidé pohybují. A proč je tak těžké se závislostí skončit.

Knihy jak přestat hrát, a Online závislosti jsou spíše knihy odborné ale srozumitelně napsané. 

Já hráč je autobiografické dílo napsané v žargónu hovorovou češtinou, je upřímnou a otřesnou výpovědí kdysi pyšného a vcelku úspěšného člověka. Zároveň také varováním pro ty, kteří se poznenáhlu svým gamblerstvím dostávají na hranici zločinu (vymáhání splátek, zpronevěry, krádeže nebo podíly na nich, bezprostřední násilí, korupční delikty, ale i účast na sebevraždě, kterou končí u nás ročně stovky gamblerů).

Poruchy příjmu potravy

Mid_anorexie-hlad-po-jinem-svete-ksm-340287-jpg Na-dne-pribeh-jedne-anorexie-a-bulimie

Anorexie popisuje příběh o životě s anorexií – není to o ztrátě tělesné váhy, ale o ztrátě vašeho „já“ v úplné své podstatě. Nic kolem vás již neexistuje – je to jen hladová anorexie ve vás a černočerná tma za hranicí vaší tělesné schránky. Stáváte se ničím a tato pozice vás vlastně chrání – a zároveň zabíjí.

Na dně je autobiografický příběh dívky, která bojovala předlouhý zápas s oběma typy poruch příjmu potravy anorexií a bulimií. Sama tento boj nazývá „procházkou peklem“, označuje tak nekonečné roky, strávené v zajetí přejídání, zvracení, hladovění a polykání všemožných prášků, které jí měly pomoci ještě trochu zhubnout. Přestože byla několikrát hospitalizovaná, léčba nebyla úspěšná. Příběh je dosti děsivou a současně velmi pravdivou výpovědí o životě s anorexií a bulimií.

Deviace

K9853-big

Žil jsem jako pedofil je osobní zpověď člověka, který se narodil s odlišnou sexuální orientací a byl odsouzen za pohlavní zneužití osob mladších 15 let.

Vypráví o svém dětství, dospívání, kdy si začal uvědomovat svou sexuální orientaci, o období sexuální adaptace, v němž se snažil navázat partnerský vztah se ženou, o neustálém tlaku obrovského pokušení, kterému několikrát podlehl. Kniha umožňuje pochopit prožívání a společenské postavení člověka se sexuální deviací.

Poruchy chování u dětí

Dracice-a-mazanek Spratek 

Zkušená dětská psychoterapeutka a speciální pedagožka poutavě vypráví nelehké příběhy dětí, které je formovaly tak, že dostaly nálepky jako spratek, nezvladatelná dračice nebo mazának. V knize také popisuje postup, jak se ji podařilo s dětmi navázat dobrou a léčivou spolupráci.

Týrané a zneužívané dítě

Tati-prosim-n Deti-na-zabitiHra-na-pavoucka-zneuzivaniRozbita

Tati, prosím ne! Je kniha o osmileté dívce, kterou zneužíval sadistický otec. Pro pomoc k matce nemohla, protože ta se ho též bála. 

Děti na zabití  autentický příběh o týrání dětí je inspirován případy, které byly soustředěny v záznamech pracovníků Fondu ohrožených dětí.

Rozbitá je příběh zneužívané a zanedbávané dívenky svou rodinou. Brutální sexuální zneužití, nedostatečná péče a bezohlednost k potřebám malé dívky vedly k tomu, že úřady tuto osmiletou dívenku odebraly rodičům a hledaly pro ni náhradní rodinu. Najít novou rodinu a obnovit u dívky důvěru v dospělé se zdá být nadlidský úkol. 

Hra na pavoučka je skutečný příběh systematicky, sexuálně zneužívané dívky svým otčímem a jeho kumpány. V příběhu hrají svou roli i drogy, nechtěné těhotenství a nucené potraty. Kniha popisuje i dospělý život této dívky a následky, jaké toto chování zanechalo.

Schizofrenie

Schizofrenie-v-kazuistikach Big_stred-se-hrouti-zevnitr-schizo

Schizofrenie v kazuistikách – odborně psaná kniha, nechybí teoretický úvod. Autorka vychází ze své dlouholeté praxe, podává obraz schizofrenie v celé jeho pestrosti a variabilitě. Poradí čtenářům, jak rozpoznat diagnózu, jak s pacientem hovořit, jak postupovat při jeho léčbě. Veškerá doporučení a rady doplňuje kazuistikami.

Autorka se ve své knize Střed se hroutí zevnitř, snaží porozumět své nemoci, proti níž bojuje, ale zároveň usiluje o to, aby ji dokázala přijmout jako součást sebe samé. Vypráví příběh dlouhého boje se schizofrenií. Velmi dobře ví, jaké to je být opravdu šílená, tedy věřit, že vaše myšlenky dokážou zabíjet, že vaši blízcí jsou podvodníci, kteří se proti vám spikli. 

Úzkost a deprese

Pictureprovider Deprese-a-jak-ji-zvladat- Deset-tvari-uzkosti

Jak přežit když se často bojím kniha je určená dětem a jejich rodičům.

Deset tváří úzkosti srozumitelně popisuje různé druhy úzkosti, a co se s nimi dá dělat.

Deprese a jak ji zvládat je praktická příručka pro lidi trpící depresí, jejich blízké i odborníky.

Obsedantně kompulzivní porucha

Ocd

Stručná a srozumitelná knížka našich předních odborníků shrnuje informace o tom, jak tuto poruchu rozpoznat, jak ji léčí odborník, jak si může pacient pomoci sám a jak mu může pomoci jeho rodina. Text je doplněn řadou příběhů.

Bipolární porucha

Jak-zit-s-bipoarni-poruchou Neklidna-mysl

Jak žít s bipolární poruchou - kniha poskytuje základní potřebné informace pro nemocného a jeho příbuzné, učí jak postupně zmapovat problémy, se kterými se nemocný setkává během léčby, a možnosti, jak je překonat. Kromě praktických informací jsou všechny kapitoly doprovázeny příběhy pacientů, kteří s bipolární poruchou bojovali.

Neklidná mysl je autobiografické dílo, ve kterém autorka s velkou upřímností, vhledem a moudrostí líčí vlastní zápas s bipolární poruchou. Odkrývá děsivou stránku i krutou přitažlivost odmítnutí medikace, pro něž se během své nemoci několikrát rozhodla.

Zajímavé je, že autorka je uznávaná osobnost v oblasti psychiatrie a léčby bipolární poruchy. Popisuje závratné výšky i tíživé deprese, které léčila u mnoha svých pacientů, a které prožila na vlastní kůži, včetně záchvatovitého utrácení, epizod násilí a pokusů o sebevraždu.
Hlavní téma je přijetí diagnózy, potřeby léčby a medikace.

Autismus

Svet-ocima-ditete-s-autismem

Matyáš je dvanáctiletý kluk, který má autismus a jako jeden z mála je schopen mluvit o tom co vidí, slyší a prožívá v rámci jeho postižení. Formou interview se svojí mámou nás tak zve do světa, kam je běžně vstup nám, neautistickým, zakázán.

Tato unikátní a svým charakterem jedinečná publikace je odborně komentována prim. MUDr. Markétou Havlovicovou a MUDr. Janou Schmidtovou.

Hraniční porucha osobnosti

Svedectvi_z_planety_f63_mensi

Autobiografický příběh zachycující život s duševní nemoci zvanou hraniční porucha osobnosti. Autorka používá popis nehostinné planety jako metaforu pro to, co je pro většinu lidí neznámé a těžko pochopitelné. Snaží se začlenit se do společnosti i s vědomím, že vždy bude jiná

Sexualita

Z-deniku-lesbicky-s Dospivani-rodicovstvi-a-homosexualita  

Deník lesbičky je přespis autorčina osobního deníčku, který si psala jako dívka. Nejde tu jen o prvoplánové lesbické nebo sexuální dílo, ale také popis všech aspektů života lidí s homosexuální orientací.

Dospívání rodičovství a (homo)sexualita je kniha určena jak odborníkům, rodičům nebo lidem, kterých se toto téma týká. Kniha poskytuje ucelený pohled na oblasti, které v souvislosti s homosexualitou (či dalšími podobami sexuality) bývají vnímány jako problematické či kontroverzní – na dětství, dospívání, partnerské vztahy a v neposlední řadě na rodičovství párů stejného pohlaví.

Mezilidské vztahy

  94obtu7 Pictureprovider-1 Temne-noci-duse Rekni-to-jinak Mama-a-smysl-zivota Laska-a-manipulaceUrbanikovNebezpecna-9788022017947-280299474-1474978374 Bmid_bez-nadeje-bez-nadeje-xsl-182778

Temné matky a jejich dcery je kniha, ve které se spojují názory odborníků a autentické příběhy žen, kterým jejich matky daly co proto. Místo lásky a přijetí jim matky věnovaly věčnou kritiku a konkurenční boj, pocity nemilovanosti a odmítnutí. To také formovalo další jejich vztahy a rodinu. V knize je zmapován kontext jiných zemí a kultur. Nechybí ani reflexe ženské temnoty pohledem muže.

Řekni to jinak je kniha, ve které autor popisuje 60 modelových scén z několika oblastí: navazování vztahů, budování dlouhodobých vztahů, vztahy mezi rodiči a dětmi, kolegy na pracovišti anebo v každodenním životě.

Máma a smysl života - jde o šest příběhů – první je vlastní přímo autora „Máma a smysl života“ a pět dalších příběhů je jeho klientů „Výlety s Paulou“, „Jižní útěcha“, „Sedm lekcí v terapii zármutku pro pokročilé“, „Dvojitá expozice“, „Prokletí maďarské kočky“. Autor se pokouší setřít hranice mezi beletrií a odbornými publikacemi. Kniha zaujme odborníky pomáhajících profesí i zájemce o témata z oblasti psychoterapie a psychologie

V knize Láska a manipulace autorka vychází ze své terapeutické praxe a na mnoha konkrétních příbězích partnerských dvojic ukazuje různé způsoby systematické manipulace i to, jak se vyvíjí v různých fázích partnerského vztahu a jaké jsou její psychické, fyzické i sociální důsledky. Nabízí rady a podněty k řešení (Co dělat), ukazuje možnosti komunikace. Popisuje i průběh dialogu s manipulátorem a ukázky takových dialogů.

Temné noci duše je průvodce na cestě těžkými životními zkouškami. Temná noc duše je označením hledání smyslu v nejtemnějších hodinách našeho života – při ztrátě milované osoby, v okamžicích rozpadu vztahu, v době stárnutí nebo nemoci, při krizích v zaměstnání nebo dlouhotrvající nespokojenosti v životě.

Čtyři klíče k životu - čtyři jednoduché věty – Prosím, odpusť mi, Odpouštím ti, Děkuji a Mám tě rád – mají obrovskou moc, díky níž dokážou napravit a pěstovat naše vztahy i náš vnitřní život. Tyto čtyři věty a jejich citový náboj nám mohou pomoci důstojně a poctivě vyřešit obtíže mezilidských vztahů.

Ztracené je kniha o příbězích šesti žen, které nenechají nikoho lhostejným. Simona, Mona, Maruška, Baška, Renáta, Patrícia – vypráví o lásce, jakou předtím nezažily, o naději, o stěhování, o konvertování k islámu, o zklamání, o nové rodině, o zmizelých dětech, o podplacených soudech, o samotě a bezmocnosti, o boji proti zvykům a zákonům muslimských zemí.

Nebezpečná hlavní hrdinka knihy je doslova nebezpečná svým chováním především sama sobě. Opakovaně se ocitá v psychiatrické léčebně a nepamatuje si, jak se tam dostala. Je zajímavé s ní prožívat její těžké chvíle.

Bez naděje je příběh dvou mladých lidí, kteří se potkali, když prožívali těžké chvíle svého života. Jejich vztah dokázal vyvolat vzpomínky na minulost, vzpomínky tak bolestné, že by si přála nechat je dál hluboko pohřbené. Je lepší zjistit pravdu, nebo věřit lžím?

 

Neurologické poruchy

Muz-

Kniha je sbírkou klinických povídek, které nejsou jen neúčastné popisy kuriózních případů, ale s hlubokým soucitem vyprávěné příběhy lidí bojujících o život. Hrdinové těchto příběhů „putují přízračnými kraji“, o nichž nemáme žádnou představu a dokážeme se jim přiblížit jen citem. Jsou to lidé postižení nejrůznějšími neurologickými poruchami: někteří ztratili paměť a s ní i velkou část své minulosti, jiní nerozeznávají živou bytost od předmětů, další dráždí „normální“ okolí neovladatelnými tiky a obscenitami; lidé mentálně zaostalí, ale přitom obdaření výjimečným uměleckým nebo matematickým talentem.

Pro ženy

Pictureprovider-2 Bmid_monology-vaginy-fiy-86824 Big_zeny-ktere-behaly-s-vlky-gl0-13315

Matka, Hetéra, Amazonka, Médium kniha prakticky a teoreticky popisující čtyři archetypy ženy. Největší část knihy tvoří čtyři samostatné kapitoly věnované každému jednotlivému archetypu ženy s podrobným popisem jeho ideálu i jeho skutečné podoby konkrétních nedokonalých lidských bytostí, s jeho přednostmi i nevýhodami a s neuvědomovanými a skrytými „temnými stránkami“. Autorky také uvádějí namátkový výčet slavných či významných žen, které podle jejich mínění představují příklady těchto základních archetypů.

Monology vaginy tato kniha zprostředkovává otevřený a svobodný přístup k ženské sexualitě, přijímání ženského těla se vším všudy.

Ženy, které běhaly s vlky autorka se v této knize zabývá mýty, pohádkami a příběhy s cílem pomoct ženám spojit se znovu se zdravými vlastnostmi instinktivní povahy.

Pro muže

Bmid_odpojeny-muz-w5m-338424 Mid_aspekty-muzstvi-6pm-328128 Kral-valecnik-kouzelnik-milovnik

Odpojený muž ukazují, jak se mužnost ocitá v krizi. Upozorňují na zoufalou neschopnost současných mladíků dospět a odolat nástrahám virtuální reality.

Aspekty mužství – kniha je kompilací kratších prací Junga s tématikou mužství.

Král, Válečník, Kouzelník, Milovník - kniha popisuje čtyři mužské archetypy. Tato kniha se snaží znovuobjevit, posílit a podpořit mužnost v mužích.

Úmrtí a umírání, sebezabití

 Bez-nazvuBmid_svetlo-me-samoty-pribeh-sary-wittensbergove-103231Bmid_sebevrazda-207598

Když dinosaurům někdo zemře je knížka, která dětem přibližuje těžké téma smrti, a přitom je srozumitelná. Uvádí do nesnadných, ale častých situací, když v rodině nebo v jejím okolí někdo zemře a když máme za úkol provést dítě takovým emočně náročným časem.

Světlo mé samoty je kniha o příběhu malé holčičky, dospívající dívky a posléze zralé ženy, která se rozhodla pro sebevraždu z nevyřešených traumat dětství. Inspirováno skutečným osudem.

Sebevražda je kniha se sedmi příběhy o různých motivacích, které vedou lidi tomuto činu.

Problematika HIV

37321

Jsem HIV pozitivní je upřímnou, citlivě a poutavě napsanou výpovědí HIV-pozitivní dívky. Vypráví o svém životě do doby, kdy se nakazila od svého prvního chlapce, a o pocitech, které měla, když zjistila, že je HIV-pozitivní, i o životě potom, kdy spadla až na samé dno a pokusila se o sebevraždu. Kniha je doplněna povídáním jejího současného chlapce a předmluvou lékaře.