Formulář můžete využít pro naše internetové poradenství nebo jakýkoliv dotaz.
Pracovník zaznamená váš dotaz a na zadaný e-mail Vám odpovíme nejdéle do sedmi dnů.


Informace: Abychom Vám mohli odborně odpovědět, doporučujeme:

1. Stručně nazvěte problém

2. Popište sebe (jste muž či žena, stav, věk, příp. sociální postavení a jiné charakteristiky, které považujete za důležité pro pochopení Vašeho dotazu).

3. Popište problém, situaci - co Vás tíží, čeho se obáváte, co potřebujete.

4. Své jméno ve formuláři nemusíte vyplňovat, tato položka není povinná.

 


Přátelské odkazy

Odbor sociálních věcí LK
Odbor sociálních věcí Libereckého kraje, kontakty, legislativa, oddělení.