Zřizovatelem Linky důvěry Liberec je Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, p.o.

Linka důvěry Liberec zahájila svou činnost o půlnoci 15. března 1992.

Toho roku vznikla jako pátá linka důvěry v České republice a první v kraji.

Je organizační složkou Centra intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, p.o. http://www.cipslk.cz/

Linka důvěry Liberec je členem asociace pracovníků linek důvěry ČR (ČAPLD, z.s.)

 Logo-capld

 

Jakým způsobem Vám může Linka důvěry Liberec pomoci?

 

Linka důvěry Liberec poskytuje lidem okamžitou telefonickou pomoc v jakékoli obtížné životní situaci.

*

Pomoc s jakoukoli starostí, se kterou si volající neví rady. Cítí se ohrožen, nebo své trápení ale i radost potřebuje jenom někomu svěřit a s někým ho sdílet.

*

Linka důvěry může být první záchytnou pomocí pro člověka v krizi. Její výhodou je snadná dostupnost a anonymita.

*

Mohlo se stát něco vážného, mimořádného, může ho třeba znepokojovat něco „obyčejného“.

*

Možná zrovna nemáme na koho se ve svém okolí obrátit, ocitneme se sami nebo své blízké nechceme svými problémy zatěžovat.

Pociťujeme strach či stud se svými blízkými o svých pocitech a trápeních mluvit.

*

Právě v takových chvílích se lidé mohou na linku důvěry obracet.

Principy poskytování služby

Vycházejí z Etického kodexu pracovníka a pracoviště linky důvěry. Rozhodnutí k využití služby je plně v moci uživatele.

Uživatel služby je rovnocenným partnerem pracovníka a je přijímán a respektován, jako individuální a neopakovatelná lidská bytost, s kompetencí vlastní volby postojů a chování, i s právem nést důsledky vlastních rozhodnutí.

Po celou dobu kontaktu uživatele s Linkou důvěry Liberec je tento přístup zárukou ochrany jeho lidské důstojnosti.

Kdo pracuje na Lince důvěry Liberec?

Pracovníci Linky důvěry Liberec jsou sociální pracovníci různých profesí se speciálním výcvikem v telefonické krizové intervenci a internetovém poradenství.

Pracovníci pracují pod supervizí (odborným dohledem zaměřeným zejména na kvalitu práce), dále se vzdělávají a udržují svoji odbornost.

Pracovníci služby jsou vázáni mlčenlivostí a zavazují se k naplňování Etického kodexu pracovníka linky důvěry. 

Dodržování Etického kodexu a Standardů Linkdy důvěry Liberec je kontrolováno vedoucím. 

Mezi další opatření patří pravidelné intervize, pravidelné pracovní semináře jejichž obsahem jsou konkrétní, zpravidla komplikované či sporné hovory s uživateli.

Dále reflexe práce při střídání pracovníků a předávání služeb.