O nás

Zřizovatelem Linky důvěry Liberec je Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, p.o. www.cipslk.cz

Linka důvěry Liberec zahájila svou činnost o půlnoci 15. března 1992. Toho roku vznikla jako pátá linka důvěry v České republice a první v kraji. Je organizační složkou Centra intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, p.o. http://www.cipslk.cz/

Linka důvěry Liberec je členem asociace pracovníků linek důvěry ČR (ČAPLD, z.s.)

 Logo-capld

Jakým způsobem Vám může Linka důvěry Liberec pomoci?

Linka důvěry Liberec poskytuje lidem okamžitou telefonickou pomoc v jakékoli obtížné životní situaci, pomoc s jakoukoli starostí, se kterou si volající neví rady, cítí se ohrožen, nebo své trápení ale i radost potřebuje jenom někomu svěřit a s někým ho sdílet. Linka důvěry může být první záchytnou pomocí pro člověka v krizi. Její výhodou je snadná dostupnost a anonymita.

V životě každého z nás někdy nastanou chvíle, kdy si nevíme rady, cítíme se ohrožení, potřebujeme pomoc a radu, potřebujeme, aby našim starostem ale i radostem někdo naslouchal a sdílel je s námi. Možná zrovna nemáme na koho se ve svém okolí obrátit, ocitneme se sami nebo své blízké nechceme svými problémy zatěžovat nebo pociťujeme strach či stud se svými blízkými o svých pocitech a trápeních mluvit. Právě v takových chvílích se lidé mohou na linku důvěry obracet.

Principy poskytování služby

Vycházejí z Etického kodexu pracovníka a pracoviště linky důvěry. Rozhodnutí k využití služby je plně v moci uživatele. Uživatel služby je rovnocenným partnerem pracovníka a je přijímán a respektován jako individuální a neopakovatelná lidská bytost s kompetencí vlastní volby postojů a chování i s právem nést důsledky vlastních rozhodnutí. Po celou dobu kontaktu uživatele s Linkou důvěry Liberec je tento přístup zárukou ochrany jeho lidské důstojnosti.

"Linka důvěry Liberec, dobrý den"

Jsou chvíle, kdy si člověk neví rady, cítí se ohrožen potřebuje poradit nebo pomoci. Mohlo se stát něco vážného, mimořádného, může ho třeba znepokojovat něco „obyčejného“. Nechce nebo nemůže se obrátit na své blízké, nebo se třeba ocitl sám. Možná potřebuje jen slyšet něčí hlas, protože se cítí opuštěn, proto je zde Linka důvěry Liberec.

Pokud i Vy jste v podobné situaci, a chcete se o své těžkosti podělit s někým, kdo Vám bude pozorně naslouchat a pomůže Vám s jejich řešením, nebo se chcete jen vypovídat, potom se s důvěrou obraťte na naši linku.

Kdo pracuje na Lince důvěry Liberec?

Pracovníci Linky důvěry Liberec jsou sociální pracovníci různých profesí se speciálním výcvikem v telefonické krizové intervenci a internetovém poradenství. Pracovníci pracují pod supervizí (odborným dohledem zaměřeným zejména na kvalitu práce), dále se vzdělávají a udržují svoji odbornost. Pracovníci služby jsou vázáni mlčenlivostí a zavazují se k naplňování Etického kodexu pracovníka linky

důvěry. Dodržování EK a Metodiky LDL je kontrolováno vedoucím. Mezi další opatření patří pravidelné intervize, pravidelné pracovní semináře jejichž obsahem jsou konkrétní, zpravidla komplikované či sporné hovory s uživateli,

dále reflexe práce při střídání pracovníků a předávání služeb.

Principy poskytování služby

Vycházejí z Etického kodexu pracovníka a pracoviště linky důvěry. Rozhodnutí k využití služby je plně v moci uživatele. Uživatel služby je rovnocenným partnerem pracovníka a je přijímán a respektován jako individuální a neopakovatelná lidská bytost s kompetencí vlastní volby postojů a chování i s právem nést důsledky vlastních rozhodnutí. Po celou dobu kontaktu uživatele s Linkou důvěry Liberec jetento přístup zárukou ochrany jeho lidské důstojnosti.