Zřizovatelem Linky důvěry Liberec je Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, p.o.

Linka důvěry Liberec zahájila svou činnost o půlnoci 15. března 1992.

Toho roku vznikla jako pátá linka důvěry v České republice a první v kraji.

Je organizační složkou Centra intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, p.o. http://www.cipslk.cz/

 

Principy poskytování služby

Vycházejí z Etického kodexu pracovníka a pracoviště linky důvěry. Rozhodnutí k využití služby je plně v moci uživatele.

Uživatel služby je rovnocenným partnerem pracovníka a je přijímán a respektován, jako individuální a neopakovatelná lidská bytost, s kompetencí vlastní volby postojů a chování, i s právem nést důsledky vlastních rozhodnutí.

Po celou dobu kontaktu uživatele s Linkou důvěry Liberec je tento přístup zárukou ochrany jeho lidské důstojnosti.

Kdo pracuje na Lince důvěry Liberec?

Pracovníci Linky důvěry Liberec jsou sociální pracovníci různých profesí se speciálním výcvikem v telefonické krizové intervenci a internetovém poradenství.

Pracovníci pracují pod supervizí (odborným dohledem zaměřeným zejména na kvalitu práce), dále se vzdělávají a udržují svoji odbornost.

Pracovníci služby jsou vázáni mlčenlivostí a zavazují se k naplňování Etického kodexu pracovníka linky důvěry. 

Dodržování Etického kodexu a Standardů Linkdy důvěry Liberec je kontrolováno vedoucím. 

Mezi další opatření patří pravidelné intervize, pravidelné pracovní semináře jejichž obsahem jsou konkrétní, zpravidla komplikované či sporné hovory s uživateli.

Dále reflexe práce při střídání pracovníků a předávání služeb.