Cílová skupina

Cílovou skupinou Linky důvěry Liberec jsou lidé, kteří se ocitli v krizi nebo v situaci, kterou prožívají jako zátěžovou, nepříznivou, ohrožující.

A nemohou tuto situaci zvládnout vlastními silami nebo z vlastních zdrojů v potřebném čase.

Lidé, kteří chtějí zůstat v anonymitě nebo potřebují okamžitou a nepřetržitou dostupnost služby.

Služba je poskytována bez ohledu na věk.

Můžete zavolat například v těchto situacích:

prožíváte stres, psychické vyčerpání, samotu a osamění, úzkost a depresi, psychickou krizi, duševní či fyzické onemocnění,

zažíváte problémy v mezilidských vztazích (partnerské, manželské a rodinné krize, nevěry, rozchody, rozvody, mezigenerační vztahy, problematické vztahy na pracovišti, s vrstevníky, sousedy),

jste ohrožení trestnou činností (domácím násilí, týráním a zneužíváním, šikanou),

máte prožité trauma (tragické úmrtí, znásilnění, přepadení, dopravní nehoda), 

tíživá Vás sociální situace (bytová, finanční tíseň, dluhy a exekuce),

jste ohrožení sebevražedným jednáním (myšlenkami na smrt, sebepoškozováním, sebevražedným pokusem),


samí trpíte, nebo někdo ve vašem blízkém okolí závislostním chováním (alkohol, drogy, hráčství),

řešíte téma nemoci, umírání a smrti (vlastní nebo blízkého člověka)