Zřizovatelem Linky důvěry Liberec je Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, p.o.

Linka důvěry Liberec zahájila svou činnost o půlnoci 15. března 1992.

Toho roku vznikla jako pátá linka důvěry v České republice a první v kraji.

Je organizační složkou Centra intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, p.o. http://www.cipslk.cz/

 

 

Principy poskytování služby

Vycházejí z Etického kodexu pracovníka a pracoviště linky důvěry. Rozhodnutí k využití služby je plně v moci uživatele.

Uživatel služby je rovnocenným partnerem pracovníka a je přijímán a respektován jako individuální a neopakovatelná lidská bytost, s kompetencí vlastní volby postojů a chování i s právem nést důsledky vlastních rozhodnutí.

Po celou dobu kontaktu uživatele s Linkou důvěry Liberec je tento přístup zárukou ochrany jeho lidské důstojnosti.

Služby jsou poskytovány:

  • anonymně - to znamená, že nevyžadujeme od volajícího např: jméno, adresu a další osobní údaje - výjimku tvoří přivolání záchranných složek při ohrožení života a zdraví
  • bezplatně - volající platí pouze za hovor svému operátorovi dle svého nastaveného tarifu
  • pod podmínkou mlčenlivosti ze strany celého týmu Linky důvěry Liberec - mlčenlivost se nevztahuje na sdílení jednotlivých případů v týmu mezi kolegy, s cílem dosáhnout spokojenosti volajícího a naplnění jeho potřeb. 

Kdo pracuje na Lince důvěry Liberec?

Pracovníci Linky důvěry Liberec jsou sociální pracovníci se speciálním výcvikem v telefonické krizové intervenci a internetovém poradenství.

Pracovníci pracují pod supervizí (odborným dohledem zaměřeným zejména na kvalitu práce), dále se vzdělávají a udržují svoji odbornost.