Komu je služba poskytována

Cílovou skupinou Linky důvěry Liberec jsou lidé, kteří se ocitli v krizi nebo v situaci, kterou prožívají jako zátěžovou, nepříznivou, ohrožující a nemohou ji zvládnout vlastními silami v potřebném čase.

Lidé, kteří chtějí zůstat v anonymitě nebo potřebují okamžitou a nepřetržitou dostupnost služby.

Služba je poskytována bez ohledu na věk, rasu, vyznání atd.

Základní rozdělení:

  • volající v krizi 
  • dlouhodobě, opakovaně volající (poskytujeme naše služby v rozsahu zpravidla 30 minut 1x za 24 hodin)

Můžete zavolat například v těchto situacích:

  • Prožíváte stres, psychické vyčerpání, samotu a osamění, úzkost a depresi, psychickou krizi, duševní či fyzické onemocnění
  • zažíváte problémy v mezilidských vztazích (partnerské, manželské a rodinné krize, nevěry, rozchody, rozvody, mezigenerační vztahy, problematické vztahy na pracovišti, s vrstevníky, sousedy)
  • jste ohroženi trestnou činností (domácím násilí, týráním a zneužíváním, šikanou)
  • máte prožité trauma (tragické úmrtí, znásilnění, přepadení, dopravní nehoda)
  • tíživá Vás sociální situace (bytová, finanční tíseň, dluhy a exekuce)
  • jste ohrožení sebevražedným jednáním (myšlenkami na smrt, sebepoškozováním, sebevražedným pokusem)
  • vy nebo někdo ve vašem okolí trpí závislostním chováním (alkohol, drogy, hráčství)
  • řešíte téma nemoci, umírání a smrti (vlastní nebo blízkého člověka).