Poslání Linky důvěry Liberec

Posláním Linky důvěry Liberec je poskytovat Telefonickou krizovou pomoc (dle zák. 108/2006 Sb.) na přechodnou dobu osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví či života nebo v jiné obtížné životní situaci, kterou dočasně nemohou řešit vlastními silami.

 

Cílem služeb Linky důvěry Liberec

zeslabení akutní krize, ve které se uživatel nachází,

propracování blízké budoucnosti,

předání informací o navazujících službách,

zplnomocnění uživatele, aby jednal na základě vlastního rozhodnutí,

nalezení podpůrných mechanismů v přirozeném prostředí uživatele,

v případě potřeby dlouhodobá podpora uživatele (opakovaně volající uživatelé). 

 

Telefonický hovor se odvíjí od přání uživatele v souladu s tím, jaké služby Linka důvěry Liberec nabízí.

Další postup je plánován uživatelem na základě jeho objednávky.