Služby poskytované na Lince důvěry Liberec

telefonická krizová intervence,

podpora uživatelů na přechodnou dobu (opakovaně volající uživatelé),

distribuce do navazujících zařízení,

psychosociální poradenství na přechodnou dobu,

informace o službách a kontaktech v Libereckém kraji,

zajištění spolupráce jednotlivých pomáhajících institucí a jednotlivců.

Linka důvěry neposkytuje služby: 

lidem, kteří

* hovoří (popř. píší - u internetového poradenství) jiným jazykem než českým či slovenským (v takovém případě jsou odkázání na tísňovou linku 112, která cizojazyčnou komunikaci zajišťuje),

* vyžadují služby, které linka důvěry neposkytuje,

* vyžadují poskytnutí telefonické služby neslyšícím (v takovém případě jsou odkazovány formou sms na mobil MP, který je určen pro komunikaci s neslyšícími - 721 225 874)

Linka důvěry Liberec nenahrazuje psychoterapii ani psychiatrickou péči

Pravidla pro odmítnutí poskytování služby se řídí dle Zákona 108/2006 Sb. - o sociálních službádh.