Služby poskytované na Lince důvěry Liberec

1. Telefonická krizová intervence

2. Emailové poradenství

E-mailové poradenství je poradenská služba lidem, kteří se ocitli v situaci, pro jejíž řešení vyhledávají pomoc prostřednictvím internetu a zároveň odmítají nebo nemohou komunikovat pomocí telefonu.

Můžete nám napsat buď ze svého emailu na adresu pomoc@linka-duvery.cz, nebo přes kontaktní formulář zde na stránkách Linky důvěry Liberec v záložce NAPIŠTE NÁM. 

 

Linka důvěry neposkytuje služby lidem, kteří:

* hovoří (popř. píší - u internetového poradenství) jiným jazykem než českým či slovenským (v takovém případě jsou odkázání na tísňovou linku 112, která cizojazyčnou komunikaci zajišťuje)

* vyžadují služby, které linka důvěry neposkytuje

* vyžadují poskytnutí telefonické služby neslyšícím (v takovém případě jsou odkazovány formou sms na mobil MP, který je určen pro komunikaci s neslyšícími - 721 225 874).

Linka důvěry Liberec nenahrazuje psychoterapii ani psychiatrickou péči.

Pravidla pro odmítnutí poskytování služby se řídí dle Zákona 108/2006 Sb. - o sociálních službách.

 

Co na Lince důvěry Liberec neděláme

Na klienta nevyvíjíme nátlak, nerozhodujeme za něj, nemanipulujeme s ním, nenabízíme zaručené rady a postupy, vždy však dbáme na ochranu života, zdraví, lidských práv a dodržování platných zákonů České republiky.

Neposkytujeme rady a informace pomocí sms zpráv.

Pracovníci linky důvěry nesdělují svoje osobní údaje ani osobní údaje dalších pracovníků, například jména, věk, stav, personální obsazení služeb apod.

Nenahrazujeme také služby erotických linek, nepokračujeme v rozhovorech, které jsou ze strany klienta vulgární nebo snižující lidskou důstojnost.

Nenahrazujeme psychoterapii a psychiatrickou péči.

Neposkytujeme služby dlouhodobého kontinuálního poradenství.

Neposkytujeme služby formou chatu.