Důležité odkazy


Seznam linek důvěry v ČR

Linka důvěry Blansko

Modrá linka, o.s. (Brno)

Linka důvěry České Budějovice

Linka důvěry Havířov

Linka důvěry Karlovy Vary

Linka důvěry Karviná

Linka důvěry Kladno

Linka důvěry Kutná Hora

Linka důvěry Mladá Boleslav

Linka duševní tísně Most

Linka důvěry Olomouc

Linka důvěry Ostrava

Linka důvěry Písek

Linka důvěry Plzeň

Pražská linka důvěry

DONA linka - domácí násilí

Linka bezpečí - pro děti

Linka Dětského krizového centra (DKC)

Linka Ztracené dítě

Linka první psychické pomoci

Rodičovská linka

Linka seniorů Elpida

Linka důvěry Strakonice

Linka důvěry Střed, o.s. (Třebíč)

Linka pomoci Ústí nad Labem

Linka důvěry Ústí nad Orlicí

Linka důvěry Zlín

Telefonické a internetové poradenství Brno Spondea