Práva uživatelů služby

Pracoviště i pracovníci Linky důvěry Liberec vychází z Etického kodexu pracovníka a pracoviště linky důvěry. Je vypracována metodika pro vedení hovoru s uživatelem, která je teoretickým podkladem k zamezení případného porušování práv uživatelů. Linka důvěry Liberec vede anonymní evidenci.

Základní práva 

Na důvěrnost – to, co nám řeknete, se nedostane nikam dál bez Vašeho souhlasu (pracovníci linky důvěry jsou vázáni mlčenlivostí)

Na anonymitu – nemusíte nám sdělovat žádné informace týkající se Vaší osoby, pokud nechcete (pokud bude pro řešení Vašeho problému třeba, můžeme se Vás zeptat na Váš věk).V anonymitě zůstávají i pracovníci.

Výjimky: jde-li o záchranu zdraví a života nebo o oznamovací povinnost podle platných zákonů České republiky, mohou být tato pravidla výjimečně porušena. Klienta o této skutečnosti vždy informujeme. V případě zácviku nového pracovníka nebo intervize může být hovor naslouchán zkušeným kolegou.

 

Co na lince důvěry neděláme

Na klienta nevyvíjíme nátlak, nerozhodujeme za něj, nemanipulujeme s ním, nenabízíme zaručené rady a postupy, vždy však dbáme na ochranu života, zdraví, lidských práv a dodržování platných zákonů České republiky.

Neodpovídáme na konferenční hovory přes program Skype, nechatujeme, neposkytujeme rady a informace pomocí sms zpráv. Důvodem je u konferenčních hovorů porušení důvěrnosti a anonymity, u chatu kapacitní a koncepční důvody a u sms zpráv malé množství informací a omezená možnost komunikace.

Nenahrazujeme také služby erotických linek, nepokračujeme v rozhovorech, které jsou ze strany klienta vulgární nebo snižující lidskou důstojnost.

Pracovníci linky důvěry nesdělují svoje osobní údaje ani osobní údaje dalších pracovníků, například jména, věk, stav, personální obsazení služeb apod.