485 177 177  +420 606 450 044

Nonstop

Můžete volat kdykoliv.

Anonymní

Dodržujeme anonymitu.

Zdarma

Platíte pouze v rámci svého tarifu.

NAŠE SLUŽBY

Linka důvěry poskytuje služby nonstop. V nočním provozu od 24-7 hodin jsou řešeny přednostně akutní situace.

Telefonická krizová pomoc

Telefonická krizová pomoc dle zákona o sociálních službách č.108/2006 Sb. Služba telefonické krizové pomoci je terénní služba poskytovaná na přechodnou dobu osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo …

Emailové poradenství

Můžete nám napsat e-mail přímo ze své schránky na adresu  nebo nám můžete napsat zde.
V obou případech Vám bude doručena potvrzující zpráva o přijetí Vašeho vzkazu a nejdéle do pěti dnů …

Chatové poradenství

připravujeme...

Zastřešující organizace Linky důvěry Liberec je Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, p.o., jejíž zřizovatelem je Liberecký kraj.


Linka důvěry zahájila svou činnost o půlnoci 15. března 1992. Toho roku vznikla jako pátá linka důvěry v České republice a první v kraji.

Posláním Linky důvěry Liberec je poskytovat Telefonickou krizovou pomoc (dle zák. 108/2006 Sb.) na přechodnou dobu osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví či života nebo jiné obtížné životní situaci, kterou dočasně nemohou řešit vlastními silami.

Služba je poskytována nonstop.Služba je zpoplatněna dle daného tarifu operátora uživatele.


O nás

Linka důvěry Liberec je pracoviště Centra psychosociálních a intervenčních služeb Libereckého kraje, p.o. Linka důvěry zahájila svou činnost o půlnoci 15. března 1992. Toho roku vznikla jako pátá v České republice a první v kraji.

Zásady

Anonymita a ochrana osobních údajů– pokud nechcete, nemusíte nám o své osobě sdělovat žádné informace; v průběhu hovoru se doptáváme pouze na takové údaje, které jsou pro řešení Vaší situace podstatné; v anonymitě zůstávají i pracovníci–  to, co nám řeknete, se nedostane nikam dál bez Vašeho souhlasu (pracovníci linky důvěry jsou vázáni mlčenlivostí)V rámci mlčenlivosti jsou jednotlivé případy probírány v týmu mezi kolegy na odborných setkáních pod vedením kvalifikovaného odborníka, který je také vázán mlčenlivostí.V případě zácviku nového pracovníka nebo intervize může být hovor naslouchán zkušeným kolegou. Linka důvěry Liberec vede anonymní evidenci hovorů.Výjimky: jde-li o záchranu zdraví a života nebo o oznamovací povinnost podle platných zákonů České republiky, mohou být tato pravidla výjimečně porušena. Klienta o této skutečnosti vždy informujeme.

Jak dohlížíme na dodržování práv volajících?

Dodržováním Etického kodexu a Standardů Linky důvěry Liberec. Mezi další opatření patří pravidelné intervize, pravidelné pracovní semináře a supervize. Dále reflexe práce při střídání pracovníků a předávání služeb.

Cílem služeb je:
- stabilizace stavu uživatele a snížení nebezpečí prohloubení krize
- zeslabení akutní krize, ve které se uživatel nachází
- nalezení podpůrných mechanismů v přirozeném prostředí uživatele
- propracování blízké budoucnosti
- předání informací o navazujících službách
- v případě potřeby dlouhodobá podpora uživatele, provázení při chronických krizích
- ochrana života a zdraví uživatele